Terapia pedagogiczna

Opublikowano w Zajęcia


TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem najważniejszym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Dziecko dyslektyczne uczęszcza na zajęcia terapeutyczne, by usprawnieniu uległy jego funkcje percepcyjno-motoryczne, żeby wyrównać braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, a przez to - by wyeliminować niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje. Celami szczegółowymi terapii pedagogicznej są:

 

 • wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej,
 • kształtowanie i rozwijanie analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej,
 • usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
 • kształtowanie i rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności czytania i pisania,
 • motywowanie do systematycznej pracy,
 • rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości

 

Podczas trwania całej terapii ważne jest, by wszyscy jej uczestnicy wzięli za nią odpowiedzialność. Ważne, by rodzice wspierali swe dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zachęcali do udziału w zajęciach, ale i też dopingowali je do kontynuowania pracy w domowych pieleszach.

Tylko codzienne ćwiczenia dadzą rezultaty terapeutyczne, nawet w formie całkowitego wyeliminowania trudności dziecka. Dlatego namawiamy rodziców dzieci dyslektycznych do stałego kontaktu i bieżącego konsultowania rodzaju ćwiczeń, jakie w danym momencie musi podjąć dziecko.

 

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •  
 •  
 •  
 •