Terapia logopedyczna

Opublikowano w Zajęcia

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Prowadzące: Natalia Horbacz Klein, Patrycja Błoch

 

Mowa w znaczącym stopniu wpływa na całokształt rozwoju dziecka oraz jego

powodzenie w nauce szkolnej. Stanowi ona podstawę w budowaniu relacji społecznych, jest

narzędziem w zdobywaniu informacji, daje możliwość wyrażania własnych myśli i pozwala

na precyzyjną komunikację.

 

Do najważniejszych celów pracy logopedy szkolnego należą:

• ćwiczenia w zakresie rozwijania sprawności narządów mowy uczniów,

• ćwiczenia w zakresie artykulacji,

• ćwiczenie słuchu fonematycznego,

• rozwijanie komunikacji językowej,

• dbałość o poprawność gramatyczną wypowiedzi uczniów,

• dbałość o kulturę słowa potocznego,

• wzbogacanie słownictwa uczniów.

 

Do podstawowych zadań logopedy szkolnego należą:

• dokonywanie diagnoz logopedycznych,

• tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów,

• prowadzenie terapii logopedycznej,

• działania w zakresie profilaktyki logopedycznej,

• motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne,

• wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny,

• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy,

• utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych,

• utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym,

• kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy lub motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, foniatra).

 

Czas trwania terapii logopedycznej oraz jej efektywność zależą od przyczyn i stopnia

zaburzenia mowy, jak również od współpracy terapeuty z rodzicami. Należy mieć na uwadze,

iż konieczne są systematyczne ćwiczenia z dzieckiem w domu, trwające około 10 –15 minut

dziennie.

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •  
  •  
  •  
  •