Psycholog szkolny

Opublikowano w Zajęcia


Małgorzata Rakowska

Psycholog szkolny obejmuje swoją opieką wszystkie dzieci ze szkoły. W pierwszym rzędzie służy pomocą uczniom na terenie II STO, zapraszając ich w razie wystąpienia problemów na spotkania indywidualne lub grupowe, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Prowadzi rozmowy wspierające, mediacje, elementy coachingu oraz stawia wstępne diagnozy.
Istotnym elementem pracy jest również regularna współpraca z rodzinami naszych podopiecznych, co pomaga spojrzeć na problemy w sposób komplementarny, dając całościowy efekt. Kieruje również podopiecznych do innych placówek diagnostycznych, jeżeli wymaga tego sytuacja. Działa też aktywnie na rzecz klas, organizując we współpracy z nauczycielami pogadanki i warsztaty tematyczne dopasowane do bieżących potrzeb wychowanków szkoły, jak i konsultując z wychowawcami zaistniałe problemy. Stara się wykonywać swe zadania w sposób elastyczny, podejmując również działania prewencyjne poza interwnecyjnymi.
Psycholog szkolny pracuje w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, jak i z pedagogiem szkolnym, dopasowując swe zadania do przyjętych założeń. Drzwi jego gabinetu są otwarte dla każdego z naszych podopiecznych, jak również jego rodziców, jeśli tylko poczują potrzebę skonsultowania jakiegoś zagadnienia.

Zapraszam serdecznie do współpracy.

„Ciągle zapominamy, że człowiek nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi"  Mikołaj Gogol „Aforyzmy".

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •  
  •  
  •  
  •