Konsultacje

Opublikowano w Zajęcia

Szanowni rodzice

W celu umówienia konsultacji indywidualnych prosimy wykonać telefon do sekretariatu szkoły. Proszę podać termin, godzinę spotkania, nazwisko nauczyciela z którym chcą państwo porozmawiać. Plan zajęć nauczycieli znajduje się przy planie lekcji w TYM miejscu.

 

 


Konsultacje z języka angielskiego

Konsultacje z języka angielskiego mają na celu dostosowanie poziomu ucznia do ogólnego poziomu panującego w klasie oraz nadrobienie zaległości spowodowanych wypadkami losowymi. Następować to będzie w podany niżej sposób:

1. Rozpoznanie poziomu ucznia
2. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia szkolne
3. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych
4. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia szkolne

Zajęcia odbywać się będą poza zajęciami szkolnymi, w indywidualnie dopasowanym czasie. Materiały użyte na zajęciach pochodzić będą z różnych źródeł i będą głównie kopiami ksero. Dzięki czemu będzie możliwe dopasowanie się do zapotrzebowań ucznia, oraz nie będzie obciążało go, jak i rodziców, dodatkowymi kosztami.
Nauczyciel przeprowadzający zajęcia konsultacyjne współpracuje głównie z uczniami, ale również z nauczycielami prowadzącymi zajęcia szkolne. Dzięki czemu możliwym jest stałe monitorowanie postępów uczniów uczęszczających na konsultacje. Ma to na celu głównie sprawdzenie czy dany uczeń dostosował się do poziomu panującego w klasie, oraz czy nie pojawiły się nowe zagadnienia wymagające zainteresowania. Obowiązkiem ucznia będzie:

1. Systematyczne uczęszczanie na konsultacje
2. Systematyczna praca
3. Odrabianie prac domowych
4. Zgłaszanie problemów w zrozumieniu, jak i wykonywaniu zadań

Wszelkie odstępstwa od podanych obowiązków będą zgłaszane zarówno rodzicom ucznia, jak i odpowiedniemu wychowawcy.

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •  
  •