Klubik

Opieka Świetlicowa

Opublikowano w Klubik

Opieka świetlicowa w naszej szkole podzielona jest w sposób następujący;

Klasy 0-3 “Świetlica “
Klasy 4-8 “Klubik”

Celem świetlicy i zajęć klubikowych w naszej szkole jest zapewnienie uczniom
zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój
ucznia, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji
szkoły. Dzieci i młodzież mają możliwość miłego spędzenia czasu wolnego w
atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji. Świetlica klas 0-3 oraz Klubik
czynne są do godz. 17.30

Do celów szczegółowych Świetlicy i Klubiku należy:
• Realizacja zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły.
• Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u
wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie
zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)
• Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu
wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
• Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości
poznawczej. Nasza Szkoła oferuje ogromny wybór zajęć dodatkowych t.j.
kółka językowe, gry logiczno strategiczne, tenis stołowy, unihokej, balet,
piłka nożna, taniec, kickboxing, koszykówka, gry i zabawy, szachy,
kodowanie, kółko kulinarne, majsterkowanie, makietowanie, kółko
małych odkrywców, terapia, origami, pracownia plastyczna i muzyczna.
• Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie
wrażliwości uczuciowej uczniów.
• Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie
motywacji do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

Ponadto opieka świetlicowa :
• Zapewnienia wychowankom opiekę w godzinach pracy świetlicy.
• Wytwarza dobry klimat do nawiązywania kontaktów dziecka z
rówieśnikami i nauczycielem.
• Ma za zadanie niesienie pomocy w każdej sytuacji , która przysparza
dzieciom istotnych trudności.
• Umożliwia dzieciom zjedzenie posiłku.
• Zapewnia możliwość czynnego odpoczynku na świeżym powietrzu.
• Wzbudza i rozwija zainteresowania poprzez dostarczanie okazji do
różnorodnej aktywności.
• Zapewnia stałą i systematyczną współpracę z rodzicami, wychowawcami
psychologiem i pedagogiem szkolnym.

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •  
  •  
  •  
  •