Szkoła

Zarząd i pracownicy

Opublikowano w Szkoła

 

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku

 

 •  Rafał Dylewski Prezes  
 •  Przemysław Dąbrowski Wiceprezes  
 •  Jarosław Linda Sekretarz  
 •  Marek Wlizło Skarbnik  


Dyrekcja szkoły

 • Tomasz Szturo Dyrektor  
 • Aleksandra Krupińska Dyrektor ds. pedagogicznych  


Nauczyciele

LISTA Nauczycieli II Społecznej Szkoły Podstawowej STO

rok szkolny 2021/2022                  

 

 

Joanna Górna - wych. 0a

Edukacja wczesnoszkolna, koordynator zespołu 0-3

Jolanta Bęben- wych. 0b

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Hublewska - wych. 1a

Edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Kilińska - wych. 1b

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Mazur – wych. 2a

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Iwańca – wych. 2b

Edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Natalia Horbacz Klein – wych. 2c

Edukacja wczesnoszkolna

Hanna Rembak -  wych. 3a

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Kozłowska - wych. 3b

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Pawelec - wych. 3c

Edukacja wczesnoszkolna

Patrycja Błoch – wych. 4a

Klubik klas 4, logopedia

Anna Sarad wych. 4b

Język angielski

Magdalena Toporekwych. 5a

Język polski

Renata Bryńskawych. 5b

Klubik klas 5-8

Klementyna Kasprzyk-Kucharz - wych. 6a

Język polski

Magdalena Kostuch - wych. 6b

Język angielski, koordynator zespołu 4-8

Jakub Jasiński - wych. 7a

Technika, EDB, opiekun parlamentu, pracownia techniczna

Anna Ożóg – wych. 7b

Pedagog

Olga Włodarczyk – wych. 8a

Historia, WOS

Emilia Senczyszyn – wych. 8b

Język polski

Anna Warzecha

Język polski

Dawid Kowalczyk

Matematyka

Aleksandra Burzyńska

Matematyka

Kornelia Szlagowska

Matematyka

Sławomir Kwiatkowski

Matematyka

Dominika Michta

Chemia

Justyna Kucharska

Fizyka, pracownia fizyczna

Krzysztof Adamczyk

Informatyka, pracownia informatyczna

Magdalena Stanke

Biologia, Przyroda

Agnieszka Sankowska

Geografia, Język angielski

Barbara Gosztyła-Łuć

Język angielski

Eryk Zaleski

Język angielski

Izabela Radziuk

Język angielski

Anna Głuszek

Język angielski

Anna Olszak

Język angielski, Język Hiszpański – lider zespołu językowego

Anna Adamonis

Język niemiecki

Ewa Dubiella

Edukacja muzyczna

Małgorzata Krzaczyńska

Taniec

Alicja Holly-Szuta

Religia

Wojciech Kucharz

Plastyka, pracownia plastyczna

Barbara Skowron-Zaleska

Plastyka, pracownia plastyczna

Andrzej Born

Wychowanie fizyczne, koordynator w-f

Anna Miler

Wychowanie fizyczne, koordynator pływalni

Piotr Formela

Wychowanie fizyczne, koszukówka

Klara Wittstock

Wychowanie fizyczne

Adam Gaca

Basen

Witold Kołodziejczyk

Basen

Irena Sawicka

Teatr

Marta Węsierska

Biblioteka, opiekun wolontariatu

Agata Bryńska

Świetlica klas 0ab

Agnieszka Trzebiatowska

Świetlica klas 1ab

Anna Porębska

Świetlica klas 2ab

Renata Różalska

Świetlica klas 3ab

Barbara Wawrzyniak

Świetlica klas 2c, 3c

Renata Bryńska

koordynator świetlic i klubików

Maria Jaroszewicz

Psycholog

  

Joanna Górna - wych. 0a

Edukacja wczesnoszkolna, koordynator zespołu 0-3

Jolanta Bęben- wych. 0b

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Hublewska - wych. 1a

Edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Kilińska - wych. 1b

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Mazur – wych. 2a

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Iwańca – wych. 2b

Edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Natalia Horbacz Klein – wych. 2c

Edukacja wczesnoszkolna

Hanna Rembak -  wych. 3a

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Kozłowska - wych. 3b

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Pawelec - wych. 3c

Edukacja wczesnoszkolna

Patrycja Błoch – wych. 4a

Klubik klas 4, logopedia

Anna Sarad wych. 4b

Język angielski

Magdalena Toporekwych. 5a

Język polski

Renata Bryńskawych. 5b

Klubik klas 5-8

Klementyna Kasprzyk-Kucharz - wych. 6a

Język polski

Magdalena Kostuch - wych. 6b

Język angielski, koordynator zespołu 4-8

Jakub Jasiński - wych. 7a

Technika, EDB, opiekun parlamentu, pracownia techniczna

Anna Ożóg – wych. 7b

Pedagog

Olga Włodarczyk – wych. 8a

Historia, WOS

Emilia Senczyszyn – wych. 8b

Język polski

Anna Warzecha

Język polski

Dawid Kowalczyk

Matematyka

Aleksandra Burzyńska

Matematyka

Kornelia Szlagowska

Matematyka

Sławomir Kwiatkowski

Matematyka

Dominika Michta

Chemia

Justyna Kucharska

Fizyka, pracownia fizyczna

Krzysztof Adamczyk

Informatyka, pracownia informatyczna

Magdalena Stanke

Biologia, Przyroda

Agnieszka Sankowska

Geografia, Język angielski

Barbara Gosztyła-Łuć

Język angielski

Eryk Zaleski

Język angielski

Izabela Radziuk

Język angielski

Anna Głuszek

Język angielski

Anna Olszak

Język angielski, Język Hiszpański – lider zespołu językowego

Anna Adamonis

Język niemiecki

Ewa Dubiella

Edukacja muzyczna

Małgorzata Krzaczyńska

Taniec

Alicja Holly-Szuta

Religia

Wojciech Kucharz

Plastyka, pracownia plastyczna

Barbara Skowron-Zaleska

Plastyka, pracownia plastyczna

Andrzej Born

Wychowanie fizyczne, koordynator w-f

Anna Miler

Wychowanie fizyczne, koordynator pływalni

Piotr Formela

Wychowanie fizyczne, koszukówka

Klara Wittstock

Wychowanie fizyczne

Adam Gaca

Basen

Witold Kołodziejczyk

Basen

Irena Sawicka

Teatr

Marta Węsierska

Biblioteka, opiekun wolontariatu

Agata Bryńska

Świetlica klas 0ab

Agnieszka Trzebiatowska

Świetlica klas 1ab

Anna Porębska

Świetlica klas 2ab

Renata Różalska

Świetlica klas 3ab

Barbara Wawrzyniak

Świetlica klas 2c, 3c

Renata Bryńska

koordynator świetlic i klubików

Maria Jaroszewicz

Psycholog

O szkole

Opublikowano w Szkoła

 

„Żeby dobrze uczyć Jasia matematyki,
trzeba dobrze znać Jasia i matematykę."

W tej sentencji upatrujemy sukces edukacyjny i wychowawczy naszych uczniów. Ponieważ lubimy swoją pracę, potrafimy w naszej szkole nauczyć, jak radzić sobie z sukcesem i porażką oraz rozwiązywać problemy. Cenimy przyjaźń, dlatego udaje się nam kształtować ludzi otwartych i tolerancyjnych, którzy są przygotowani do życia w zmieniającym się świecie. Naszym marzeniem jest wychowanie człowieka żyjącego z pasją, wrażliwego społecznie
i szczęśliwego.
Mamy systemowy program przygotowania do sprawdzianu po klasie 8. Uczniom wymagającym wsparcia zapewniamy możliwość korzystania z zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznych oraz zajęć wyrównawczych. Dbamy o holistyczny rozwój uczniów, stąd wielorakość i różnorodność zajęć pozalekcyjnych. Jesteśmy szkołą multimedialną, tablice interaktywne prawie w każdej klasie, nagłośnienia w salach lekcyjnych. Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię chemiczno-fizyczno-biologiczną oraz laboratorium fizyczne. Jesteśmy również szkołą, która zdobyła zaszczytne miano szkoły humanitarnej. Kładziemy duży nacisk na opiekę po zajęciach lekcyjnych - działają świetlice klas 0,1,2,3 oraz klubik klas 4,5,6. Zapewniamy opiekę medyczną, wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.

 

W skrócie:

 • Godziny zajęć lekcyjnych: 8:00 - 17:10
 • Świetlica dla dzieci klas 0-III - czynna do godziny 17:30
 • Klub dla uczniów klas IV-VI - działa do godziny 17:30
 • Opieka medyczna: pielęgniarka
 • Opieka pedagogiczna: pedagog szkolny
 • Opieka psychologiczna: psycholog szkolny
 • Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański
 • Program przygotowania do sprawdzianu klasy 8
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Klub wolontariatu
 • Terapia pedagogiczna i logopedyczna
 • 2 pracownie komputerowe (w tym jedna wyposażona w IPady)
 • Pracownia plastyczna
 • Pracownia chemiczno-techniczna
 • Wyżywienie: obiady dwudaniowe
 • Obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, w tym nowoczesna sala gimnastyczna oddana do użytku w styczniu 2015 roku, nowczesne boisko,
 • Raz w tygodniu basen
 • Nowoczesne laboratorium fizyczne
 • Bardzo dobrze wyposażona biblioteka wraz z czytelnią i wydzielonym miejscem do odrabiania prac domowych
 • Wyjazdy integracyjne, zielone i białe szkoły
 • Wyjazdy wakacyjne: obozy krajoznawczo-rekreacyjne, przygodowe i sportowe

1% podatku

Opublikowano w Szkoła


Przekaż 1 procent należnego podatku na rzecz naszej szkoły

Dane do PIT:
Nazwa: Samodzielne Koło Terenowe nr 200
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
KRS 0000203367

Rada Rodziców

Opublikowano w Szkoła

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  • Klasa 0A - Krzysztof Kubicki
  • Klasa 0B - Anna Stronikowska
  • Klasa 1A - Weronika Gwiazda
  • Klasa 1B - Agnieszka Maziewska
  • Klasa 1C - Mielniczek-Drezner Marzena
  • Klasa 2A - Sylwia Betlej, Michał Maternik
  • Klasa 2B - Joanna Siwek
  • Klasa 3A - Monika Jaremczak-Królikowska
  • Klasa 3B - Marek Wlizło
  • Klasa 4A - Anna Stronikowska-Kozdryk
  • Klasa 4B - Linda Jarosław (Przewodniczący)
  • Klasa 5A - Karolina Gronalewska
  • Klasa 5B - Paulina Kobiela
  • Klasa 6A - Grzegorz Rusek
  • Klasa 6B - Tomasz Zawadzki
  • Klasa 7A - Wojciech Makiła
  • Klasa 7B - 
  • Klasa 8A - Tomasz Małyszko
  • Klasa 8B - Przemysław Dominiczak

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1

1. Rada Rodziców działając w zgodzie ze Statutem Szkoły oraz przepisami prawa obowiązującymi w II STO, jest organem opiniodawczo-doradczym dla Dyrekcji, Rady Nauczycieli oraz Zarządu Szkoły.
 

§ 2

1. Liczba członków Rady Rodziców jest zależna od aktualnej ilości klas utworzonych w Szkole w danym roku szkolnym.
2. Każda klasa jest reprezentowana przez jednego delegata wybranego w trakcie pierwszego klasowego zebrania Rodziców w danym roku szkolnym.
3. W przypadku nie dokonania wyboru delegata przez rodziców danej klasy, ilość członków Rady Rodziców pomniejsza się o brakujących delegatów.
4. Ilość członków Rady Rodziców może ulec zwiększeniu w stosunku do sytuacji z § 2pkt 3, jeśli w trakcie roku szkolnego rodzice zdecydują się na wybór brakującego reprezentanta danej klasy.
5. Skład Rady Rodziców może ulec zmianie, jeśli w trakcie trwania kadencji zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 3 pkt 1.
6. Rada Rodziców ma prawo na wniosek własny bądź organów, o których mowa w §1 pkt 1, zapraszać do udziału w pracach Rady osoby z głosem doradczym.
 

§ 3

1. Członek Rady Rodziców traci swój mandat w przypadku:

   • wygaśnięcia mandatu,
   • złożenia rezygnacji,
   • wygaśnięcia członkostwa społeczności szkolnej,
   • odwołania


2. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić w przypadku:

   • podjęcia przez niego działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w Szkole oraz STO,
   • podjęcia działań na szkodę Szkoły.

§ 4

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata od daty pierwszego posiedzenia w roku wyborczym.
 

§ 5

1. Na czas trwania kadencji Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady.
2. Członkowie Prezydium mogą zostać odwołani ze sprawowanych funkcji większością 2/3 głosów członków Rady.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

   • reprezentowanie Rady na zewnątrz,
   • organizacja pracy Rady, w tym w szczególności:
    • zwoływanie posiedzeń Rady,
    • zapraszanie gości,
    • podpisywanie dokumentów przygotowanych i zatwierdzonych przez Radę,
    • opiniowanie pomiędzy planowymi posiedzeniami Rady spraw bieżących przedłożonych przez organy, o których mowa w § 1.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się trzy razy w roku: na początku roku szkolnego, pod koniec pierwszego semestru i na przełomie maja i czerwca.
2. Termin posiedzenia Rady może ulec zmianie na uzasadniony wniosek członka Rady lub grona, dla którego Rada Rodziców jest organem doradczo-opiniodawczym.
3. Rada Rodziców podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,
4. Posiedzenia i uchwały Rady są protokołowane.
 

§ 7

1. Rada Rodziców kierując się dobrem Szkoły i społeczności szkolnej:

   • ma prawo wyrażania opinii oraz składania i przedstawiania właściwym adresatom wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły, w tym również w sprawach dydaktyczno-wychowawczych,
   • opiniuje wewnątrzszkolne zasady, cele i kryteria oceniania,
   • opiniuje i zatwierdza projekty innowacji lub eksperymentu pedagogicznego,
   • opiniuje wnioski o konieczności dyscyplinarnego usunięcia ucznia ze Szkoły,
   • aktywnie współdziała z władzami Szkoły na rzecz jej prawidłowego funkcjonowania,
   • opiniuje strukturę organizacyjną Szkoły,
   • na podstawie przedstawionego przez Dyrekcję preliminarzu kosztów, opiniuje wysokość czesnego oraz opłat dodatkowych w danym roku szkolnym oraz przy każdorazowych zmianach,
   • zapoznaje się z okresowymi sprawozdaniami z działalności Szkoły oraz opiniuje perspektywiczny plan rozwoju Szkoły.

§ 8

1. Regulamin Rady Rodziców zostaje zatwierdzony na czas trwania jej kadencji przez: Radę Rodziców, a następnie Zarząd Koła,
2. Każdorazowa zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia zwykłą większością głosów Rady oraz ponownego zatwierdzenia przez Zarząd Koła.

Przewodniczący Rady Rodziców II SSP STO w Gdańsku

 

25-lecie szkoły

 

INWESTYCJE

Dokumenty do pobrania

Opublikowano w Szkoła

Dokumenty ogólne

Formularze zgłoszeniowe

 • Formularz zgłoszenia do szkoły podstawowej Pobierz »

 

Plan pracy

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Więcej artykułów…

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •  
 •  
 •  
 •