Parlament

Parlament Uczniowski

Opublikowano w Parlament

Plan pracy parlamentu szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Cel główny: Zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz szkoły

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie w uczniach zdolności przywódczych.
 • Zachęcanie do dzielenia się własnymi pomysłami.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Zachęcenie do dbania o rozwój szkoły.
 • Ukazanie uczniom możliwości parlamentu szkolnego.
 • Wzmacnianie postaw konsekwentnych.
 • Propagowanie zachowań społecznych, jak świadomy i dobrowolny udział w wolnych wyborach.

Plan działań parlamentu na rok szkolny 2016/2017 opierać się będzie na wywiadzie, który nauczyciel przeprowadzi z uczniami na pierwszym zebraniu parlamentu. Proponowana przeze mnie działalność parlamentu zakłada:

 • Organizowanie imprez szkolnych;
 • Dbanie o dobro uczniów;
 • Występowanie z propozycjami przedstawionymi przez uczniów na zebraniach rady pedagogicznej;
 • Wspomaganie uczniów w realizacji zaproponowanych przez nich działań;
 • Regularne spotkanie z członkami parlamentu szkolnego oraz z przedstawicielami klas;

Skład parlamentu szkolnego

W skład parlamentu klas 4-6 wchodzą

Przewodniczący - Jan Słodkowski

Zastępcy: 

Wiktoria Zdanowska

Aleksander Kowalik

Kazimierz Duklas

 

Parlament KLAS 7-8 w tym roku reprezentują

Przewodnicząca - Dagna Makiła

Zastępcy: 

Marta Eron

Marcin Opaliński

Krzysztof Rusinowicz

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •  
 •  
 •  
 •