O szkole

Opublikowano w Szkoła

 

„Żeby dobrze uczyć Jasia matematyki,
trzeba dobrze znać Jasia i matematykę."

W tej sentencji upatrujemy sukces edukacyjny i wychowawczy naszych uczniów. Ponieważ lubimy swoją pracę, potrafimy w naszej szkole nauczyć, jak radzić sobie z sukcesem i porażką oraz rozwiązywać problemy. Cenimy przyjaźń, dlatego udaje się nam kształtować ludzi otwartych i tolerancyjnych, którzy są przygotowani do życia w zmieniającym się świecie. Naszym marzeniem jest wychowanie człowieka żyjącego z pasją, wrażliwego społecznie
i szczęśliwego.
Mamy systemowy program przygotowania do sprawdzianu po klasie 8. Uczniom wymagającym wsparcia zapewniamy możliwość korzystania z zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznych oraz zajęć wyrównawczych. Dbamy o holistyczny rozwój uczniów, stąd wielorakość i różnorodność zajęć pozalekcyjnych. Jesteśmy szkołą multimedialną, tablice interaktywne prawie w każdej klasie, nagłośnienia w salach lekcyjnych. Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię chemiczno-fizyczno-biologiczną oraz laboratorium fizyczne. Jesteśmy również szkołą, która zdobyła zaszczytne miano szkoły humanitarnej. Kładziemy duży nacisk na opiekę po zajęciach lekcyjnych - działają świetlice klas 0,1,2,3 oraz klubik klas 4,5,6. Zapewniamy opiekę medyczną, wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.

 

W skrócie:

 • Godziny zajęć lekcyjnych: 8:00 - 17:10
 • Świetlica dla dzieci klas 0-III - czynna do godziny 17:30
 • Klub dla uczniów klas IV-VI - działa do godziny 17:30
 • Opieka medyczna: pielęgniarka
 • Opieka pedagogiczna: pedagog szkolny
 • Opieka psychologiczna: psycholog szkolny
 • Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański
 • Program przygotowania do sprawdzianu klasy 8
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Klub wolontariatu
 • Terapia pedagogiczna i logopedyczna
 • 2 pracownie komputerowe (w tym jedna wyposażona w IPady)
 • Pracownia plastyczna
 • Pracownia chemiczno-techniczna
 • Wyżywienie: obiady dwudaniowe
 • Obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, w tym nowoczesna sala gimnastyczna oddana do użytku w styczniu 2015 roku, nowczesne boisko,
 • Raz w tygodniu basen
 • Nowoczesne laboratorium fizyczne
 • Bardzo dobrze wyposażona biblioteka wraz z czytelnią i wydzielonym miejscem do odrabiania prac domowych
 • Wyjazdy integracyjne, zielone i białe szkoły
 • Wyjazdy wakacyjne: obozy krajoznawczo-rekreacyjne, przygodowe i sportowe

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •  
 •  
 •  
 •