Zgłoszenie do gimnazjum

Opublikowano w Rekrutacja

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do II Społecznego Gimnazjum STO.

Do klasy: *
Na rok szkolny: *
Imiona i nazwisko dziecka: *
Data urodzenia: *
Miejsce urodzenia:
PESEL dziecka: *
Adres zamieszkania: *
Gmina: *
Adres zameldowania: *
Telefon domowy/komórkowy: *
Obecnie dziecko uczęszcza do szkoły:
Obwód szkolny:
Imię i nazwisko ojca (opiekuna):
Miejsce pracy ojca (nazwa, adres, tel.):
Zawód, stanowisko ojca:
E-mail ojca: *
Imię i nazwisko matki (opiekunki):
Miejsce pracy matki (nazwa, adres, tel.):
Zawód, stanowisko matki:
E-mail matki: *
Dane o rodzeństwie (płeć, wiek):
Skąd dowiedziałem się o szkole:

Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do opłacenia w terminie 1 tygodnia wymaganego wpisowego. Wpisowe należy wpłacić na konto:

Samodzielne Koło Terenowe Nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Gdańsk, ul. Kartuska 245
BZ WBK S.A. Gdańsk, Nr rachunku: 15 1090 1098 0000 0000 0958 5524

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień Statutu II Społecznego Gimnazjum STO oraz Zasad Opłacania Czesnego i Kontraktu zawartego z rodzicami (opiekunami), stanowiącymi załącznik do Statutu.


FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •  
  •  
  •  
  •