SPOTANIE ZARZĄDU 2 STO w GDAŃSKU 21 WRZEŚNIA 2017 ROK

Opublikowano w Komunikaty Zarządu


1. Oględziny budynku szkoły po wakacyjnym remoncie i kontrola dokumentów powykonawczych dotyczących wykonanych prac budowlanych.
2. Tematy dotyczące przyszłości szkoły:
- Realizacja placu zabaw w lasku – termin do 15 października 2017 r.
- Zakup i-padów dla celów edukacyjnych, szerokopasmowy dostęp do internetu
- 2019rok. Wygaśnięcie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego na rzecz Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Plan przygotowania budynku na uruchomienie od września 2019 przedszkola 3-oddziałowego.
- Możliwość przedłużenia nieodpłatnego użyczenia od miasta budynku szkoły z przylegającym terenem?!

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •  
  •  
  •  
  •