Komunikaty Zarządu

Sprawozdanie z zebrania zarządu 21.09.2020

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

ZARZĄD II STO – 21.09.2020

 1. Omówienie sytuacji finansowej szkoły i planu zamknięcia roku obrachunkowego.
 2. Informacja dyrekcji o bieżących sprawach związanych z edukacją i gotowością do prowadzenia zajęć w szkole w stanie epidemii COVID-19.
 3. Podjęcie uchwały o przyjęciu czterech nowych członków do stowarzyszenia STO.
 4. Podsumowanie stanu prowadzonych inwestycji w szkole oraz statusu audytu termomodernizacyjnego.
 5. Informacja o planach odnowienia strony internetowej szkoły.

Sprawozdanie z zebrania zarządu 07.01.2020

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Zarząd II STO – 07.01.2020

 1. Omówienie planów inwestycyjnych w szkole. Dyskusja w przedmiocie zewnętrznego finansowania inwestycji krótko i długoterminowych.

 2. Informacja dyrekcji szkoły o wynikach finansowych po trzech miesiącach bieżącego roku szkolnego.

 3. Informacja dyrekcji szkoły o statusie rekrutacji do klas pierwszych i zerowych.

 4. Informacja dyrekcji szkoły o zmianach kadrowych w szkole.

 5. Informacja dyrekcji szkoły o planie wydarzeń w szkole na nadchodzące miesiące.

 6. Omówienie stanu zabezpieczeń p/poż w szkole.

 7. Dyskusja w przedmiocie przedłużenia umowy użyczenia budynku oraz agendy spotkania z władzami miasta w tej sprawie.

Sprawozdanie z zebrania zarządu 04.09.2019

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Zarząd II STO – 04.09.2019

 1. Omówienie pilnych tematów remontowo – inwestycyjnych:

  - obłożenie komina
  - izolacje przeciwwodne fundamentów
  - podparcie stopu pod przejazdem
  - zbadanie stanu gzymsu budynku od strony lasku
  - odwodnienie skarpy przy Sali Gimnastycznej

oraz ustalenie dalszych kroków do podjęcia w zakresie poszczególnych tematów.

 1. Omówienie bieżących spraw II STO na podstawie informacji od Dyrekcji Szkoły.

 2. Informacja o statusie przygotowań szkoły w obchodach XXX-lecia szkół społecznych w Gdańsku.

 3. Dyskusja w temacie uchwały o pomocy dla rodzin w II STO w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 4. Informacja Dyrekcji Szkoły w przedmiocie terminów zamknięcia roku obrachunkowego oraz dyskusja w temacie zasad audytu sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z zebrania zarządu 23.05.2019

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

1. Informacja i dyskusja o przygotowaniach szkoły do udziału w obchodach dorocznej Konferencji Dyrektorów Szkół i Prezesów Kół STO 25-27.10.2019 oraz uhonorowania XXX-lecia szkół społecznych w Gdańsku. Wydarzenie współorganizowane przez trzy szkoły społeczne w Gdańsku.
2. Informacja Dyrekcji Szkoły o realizacji zmian wynagrodzeń w roku szkolnym 2019/2020.
3. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości czesnego w roku szkolnym 2019/2020.
4. Dyskusja w temacie projektu i konsultacji procesu zmian wynagrodzeń.
5. Informacja Dyrekcji Szkoły o siatce godzin na rok 2019/2020 i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu siatki godzin na rok 2019/2020.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków do stowarzyszenia STO.
7. Omówienie innych spraw bieżących szkoły.

Sprawozdanie z zebrania zarządu 28.02.19

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Zarząd II STO – 28.02.2019

 1. Prezentacja Dyrekcji Szkoły i Głównej Księgowej danych finansowych II STO, wykonania za 5 miesięcy 2018/2019, symulacji kosztów w roku 2019/2020 wraz z planem zatrudnienia.

 1. Dyskusja w kwestiach sygnalizowanych przez Walne Zgromadzenie z dnia 05.02.2019: systemu wynagrodzeń pracowników, poziomów inwestycji, źródeł przychodów, szans i zagrożeń w otoczeniu szkoły, konkurencyjności szkoły i oferty edukacyjnej, ochrony personelu.

 1. Omówienie wpływu likwidacji gimnazjum na sytuację szkoły.

 1. Dyskusja na temat sposobu zwiększenia przychodów szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Przygotowanie informacji dla Rady Rodziców na spotkanie 13.03.2019.

 1. Ustalenie konieczności kontynuowania prac w zakresie systemu wynagrodzania na kolejnych spotkaniach Zarządu II STO.

II STO | Kartuska 245B Gdańsk

Zebranie zarządu 24.01.2019

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

24 stycznia 2019 roku
czas podsumowań

1. Podsumowanie trzyletniej pracy i osiągnięć z działalności Zarządu.
2. Omówienie sytuacji Szkoły wobec tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
3. Podsumowania i przygotowanie się do Walnego Zgromadzenia Koła STO.
4. Omówienie pilnych spraw na nadchodzące miesiące w związku z końcem kadencji obecnego Zarządu.

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •  
 •  
 •  
 •