Komunikaty Zarządu

Komunikaty zarządu

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

17.04.2018 Zarząd

1. Zapoznanie się z projektem planowanych remontów w szkole.

2. Koncepcja szkoły 16-to odziałowej, plan zwiększenia ilości oddziałów w roku 2019.

3. Przymiarka do siatki godzin na każdy przedmiot, przestrzeń edukacyjna w szkole ?!?

4. RODO- procedury wdrażania w szkole i w Stowarzyszeniu STO.

5. Propozycja przyłączenia się szkoły do wrześniowej Akcji Sprzątania Świata.

15.05.2018 Zarząd

1. Głosowanie.

a) Uchwała dotycząca siatki godzin

b) Uchwała dotycząca podwyżki czesnego

23.05.2018 odbędzie się spotkanie Zarządu z Radą Rodziców

Informacje z ostatnich zebrań zarządu

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

23 listopad omówienie realizacji budżetu 2016/2017 zatwierdzenie planu budżetu 2017/2018

24 do 26 listopad uczestnictwo w Gali 30-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach zaproponowych przez Organizatorów Konferencji

24 stycznia prezentacja analizy wyników egzaminów gimnazjalnych na tle innych szkół z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej i porównanie z wynikami z poprzednich lat

SPOTANIE ZARZĄDU 2 STO w GDAŃSKU 21 WRZEŚNIA 2017 ROK

Opublikowano w Komunikaty Zarządu


1. Oględziny budynku szkoły po wakacyjnym remoncie i kontrola dokumentów powykonawczych dotyczących wykonanych prac budowlanych.
2. Tematy dotyczące przyszłości szkoły:
- Realizacja placu zabaw w lasku – termin do 15 października 2017 r.
- Zakup i-padów dla celów edukacyjnych, szerokopasmowy dostęp do internetu
- 2019rok. Wygaśnięcie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego na rzecz Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Plan przygotowania budynku na uruchomienie od września 2019 przedszkola 3-oddziałowego.
- Możliwość przedłużenia nieodpłatnego użyczenia od miasta budynku szkoły z przylegającym terenem?!

Spotkanie Zarządu 25.05.17

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

25 maja odbyło się spotkanie zarządu z Dyrekcją i Główną Księgową na którym podjęto 2 uchwały

  • zmiana wysokości czesnego w naszej szkole od dnia 1 września 2017r.
  • zatwierdzenie siatki godzin na rok 2017/2018.

Spotkanie Zarządu 28.03

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Spotkanie odbyło się 28 marca, a na nim:

Omówienie niezbędnych remontów i inwestycji w szkole na okres najbliższych wakacji.

Dodatkowo na początku marca odbyło się spotkanie Zarządu z Radą Rodziców w obecności Dyrekcji celem przedstawienia propozycji Misji Szkoły wypracowanej przez zespół Nauczycieli naszej szkoły, Dyrekcję, Zarząd oraz Panią Mariolę Smoleń, prowadzącą warsztaty Porozumienie Bez Przemocy.

Spotkanie Zarządu 10.01.2017

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

1. prezentacja wyników egzaminów gimnazjalnych młodzieży z naszej szkoły na tle innych szkół woj. pomorskiego,

2. prezentacja analizy wyników egzaminów gimnazjalnych z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej,

3. analiza wpływu reformy oświaty na finanse szkoły.

 

Spotkanie Zarządu Szkoły

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Informujemy, że na ostatnim spotkaniu 20 września 2016, przy udziale komisji rewizyjnej:

  • podpisano bieżące dokumenty,
  • podpisano wniosek na dotacje na rok 2017
  • podpisano umowę z Prezydentem Miasta Gdańska o przydzieleniu stypendiów dla uczniów naszej szkoły

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •  
  •