Komunikaty

Komunikat MEN

Opublikowano w Komunikaty

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl #egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin

Zamknięcie szkoły

Opublikowano w Komunikaty

Szanowni Państwo,
w związku z decyzją rządu od jutra nasza szkoła pozostanie nieczynna od jutra tj. 12 marca do dnia 27 marca włącznie.
Prosimy, by dziś odbierając dzieci dopilnować zabrania z szafek wszystkich rzeczy (ubrania, książki), ponieważ w szkole odbędzie się dezynfekcja.
O dalszych krokach będziemy informowali Państwa na bieżąco drogą librusa.
Z poważaniem,
Dyrekcja szkoły

Komunikat Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska

Opublikowano w Komunikaty

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie prawni,

w trosce o zdrowie Nas wszystkich, zwłaszcza najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan proszę
o zwrócenie szczególnej uwagi na stan zdrowia Państwa dzieci. W przypadku obniżonej odporności,
która może być następstwem np. przebytego zabiegu chirurgicznego, przeszczepu, trwającego leczenia
onkologicznego lub niezaleczonej do końca infekcji, zalecam pozostawienie dziecka pod opieką
w domu. Przypominam również o konieczności zapewnienia przez Państwa opieki dzieciom w trakcie
choroby.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo współmieszkańców w związku z czym
apeluję o podejmowanie świadomych decyzji, bez narażania najmłodszych na niepotrzebne ryzyko.
Wszelkie bieżące informacje, dotyczące podejmowanych w Gdańsku działań w związku z zagrożeniem
koronawirusem są na bieżąco przekazywane zarówno bezpośrednio do placówek oświatowych,
jak i umieszczane na stronie www.gdansk.pl
Pamiętajmy, że najskuteczniejszym narzędziem profilaktyki jest właściwa higiena.

Z wyrazami szacunku

Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. edukacji i usług społecznych

Szkoła wobec koronawirusa

Opublikowano w Komunikaty

Z dniem 10 marca szkoła wstrzymuje wszelkie wyjścia zewnętrzne tzn. wycieczki, wyjazdy, wyjścia do kin/teatrów/ muzeów, w tym także zajęcia na basenie. Wszelkie zajęcia w szkole odbywać się będą z przyjętym harmonogramem, dotyczy to przede wszystkim zajęć pozalekcyjnych, przy czym w trakcie godzin basenowych szkoła organizować będzie dodatkowe zajęcia o charakterze rekreacyjno – sportowych.
Zalecamy, aby nie przysyłać dzieci podziębionych do szkoły.
W przypadku przyjazdów dzieci bądź członków rodzin z zagranicy przyjmujemy jako zasadę dobrowolne poddanie się przez rodziców i dzieci 14 - dniowemu okresowi kwarantanny. Szkoła ze swej strony zapewni dziecku nieobecnemu na zajęciach dodatkowe, indywidualne godziny konsultacji organizowane po powrocie do szkoły.
Zalecamy ograniczenie do minimum przemieszczania się rodziców i osób upoważnionych do odbioru dzieci po szkole.
Dokonaliśmy wspólnych ustaleń z firmą cateringową dotyczących organizacji wydawania posiłków. Ze względu na zaostrzone działania dezynfekujące ograniczamy jednorazową ilość dzieci udającą się na posiłek do grupy dwudziestoosobowej. Ponadto właściciel firmy cateringowej poinformował nas szczegółowo o podjętych działaniach.
Szkoła przedsięwzięła czynności profilaktyczne związane z dezynfekcją i higieną na terenie obiektu, w tym m.in. :
- cykliczne i sukcesywne czyszczenie płynem do dezynfekcji klamek, poręczy, parapetów, blatów,
- szczegółowy instruktaż przeprowadzony przez pielęgniarkę szkolną dotyczący techniki mycia rąk,
- rozmieszczenie na terenie szkoły płynów do dezynfekcji,
- stała kontrola dostępności mydeł w łazienkach szkolnych.

Dyrekcja szkoły

Próba generalna Pieśni Patriotycznych

Opublikowano w Komunikaty

Zapraszam serdecznie wszystkich Rodziców i Absolwentów naszej szkoły na próbę generalną przed koncertem pieśni patriotycznych.

Próba odbędzie się 8 listopada (piątek) o godzinie 17.00 w małej sali gimnastycznej.

Koncert pieśni patriotycznych odbędzie się 10 listopada (niedziela) o godzinie 17.00 na ul.Długiej.

Serdecznie zapraszam do wspólnego śpiewania!
Angelika Łania

MORE THAN WORDS - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XIII WOJEWÓDZKIM FESTIWALU POEZJI I PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Opublikowano w Komunikaty

13 Festiwal Poezji i Piosenki Angielskiej More Than Words 2020!!!


Od trzynastu lat organizowany przez naszą szkołę, Festiwal More Than Words zaprasza do udziału
młodzież w wieku 10 do 15 lat klas 4-8, z terenu Trójmiasta i województwa Pomorskiego. Uczestnicy
Festiwalu nie tylko odtwarzają utwory znane z mediów. Niektórzy z nich, już w szkole podstawowej,
piszą własne wiersze, komponują piosenki i śpiewają przy własnym akompaniamencie.
More Than Words nie ogranicza się do znanej z mediów formy konkursu talentów i nie kończy się
tylko na ocenie Jury. Staramy się, aby nikt nie czuł się przegrany. Widząc zapał młodych ludzi, ich
współzawodnictwo traktujemy jako okazję do odkrycia ich potencjału. Pomagamy im doskonalić
wymowę angielską, technikę śpiewu i umiejętności aktorskie. Spotykając się, młodzi artyści mogą
przekonać się, jak wielu z nich ma podobne zainteresowania i nabrać wiary we własne możliwości. Na
scenie i widowni More Than Words dobrze bawią się i gimnazjaliści i czwartoklasiści.
W tym roku, z powodu reformy organizacji szkół, stworzyliśmy osobne kategorie oceniania dla klas
4-6 oraz 7 i 8.

regulamin 

formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy!

Zakończenie roku szkolnego

Opublikowano w Komunikaty

Szanowni Państwo 

Informujemy, że uroczyste zakonczenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środe 19.06.2019 o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.

 

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •   
  •   
  •   
  •